Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies.
Ok Mer info
Historia

Från dåtid till nutid

Johan Theofron Munktell föddes 1805 och kom till Eskilstuna 1832. Hans gärningar bidrog starkt till att förnya jordbruk, infrastruktur och även med sociala reformer. Några av Munktells innovationer var: Sveriges första löständer (av hästtänder!), Sveriges första lokomobil och lokomotiv samt Sveriges första sjuk- och begravningskassa.

Det arv som Munktell mest påtagligt lämnade efter sig blev det som sedan länge är Eskilstunas största privata arbetsgivare. Namnet har ändrats från Munktells till Bolinder-Munktell till Volvo BM och nu till Volvo på de stora gula dumprarna och hjullastarna.

Munktell Science Park öppnade upp portarna den 23 september 2005 i stadsdelen Munktellstaden – en levande stadsdel med huvudinriktning mot kultur, idrott och fritid samt upplevelsenäringar och kunskapsföretag.

Munktell Science Park

2002

• Idén till en ny utvecklingsarena i Eskilstuna föds i samband med en workshop för Idélab/Mälardalens högskola hos Kaospiloterna i Danmark. De första tankarna skissas ner på en vanlig pappersservett under följande middag på kvällen.
• Innovationsstudenter på högskolan arbetar vidare med idén i samband med ett studentprojekt om att utveckla Munktellstaden.

2003

• Eskilstuna kommun beställer en förstudie av Idélab som genomför en rad aktiviteter under året.
• Arbetet med att hitta en lämplig lokal och intressanta företag startar.
• Idélab sammanfattar sitt arbete som presenteras i en affärsplan strax innan jul. Samtliga intressenter ställer sig bakom idén som nu har arbetsnamnet lab1.

2004

• Stiftelsen Pilotverkstaden åtar sig att driva arbetet vidare med att utveckla en arena för innovatörer och entreprenörer. Ett aktiebolag bildas som dotterbolag till Pilotverkstaden.
• Kommunfastigheter föreslår Centrala Maskinhallen i Munktellstaden där Volvo CE nyligen flyttat ut sin verksamhet.Munktells gamla verkstäder från slutet av 1800-talet.

2005

• Arbetet att förvandla den mörka och oljedrypande industrilokalen till en av Sveriges intressantaste kontors- och nätverksmiljöer påbörjas. Igensatta fönster öppnas upp och ger ljus, och den välkända läktartrappan kommer på plats.
• Under sommaren, bara några månader före invigningen, antas namnet Munktell Science Park.
• Den 23 september invigs Munktell Science Park, med 140 arbetsplatser
• Dåvarande näringsminister Thomas Östros klipper bandet
• De första 23 företagen flyttar in i samband med invigningen
• De tre första inkubatorföretagen på plats
• Startar University Business Development Centres (UBDC) tillsammans med Mälardalens högskola; ett SIDA-finansierat projekt för att stimulera entreprenörskap i Ukraina
• Vid årets utgång sitter 34 företag vid Munktell Science Park samt 68 personer

2006

• Startskott för Entreprenörsveckan
• Tre nya bolag i inkubatorn
• Mötesplatsen Industriforum upprättas för Eskilstunas industriföretag
• 44 företag har hemvist på Munktell Science Park och 110 personer

2007

• Eskilstunas kommun utses till Årets tillväxtkommun
• Munktell Science Parks vd Thomas Karlsson tilldelas Eskilsstatyetten
• Semprecia, inkubatorföretag verksamt på Munktell Science Park, belönas med 300 000 kr av Vinnova och Energimyndigheten i ”Vinn Nu” för sin forskaridé.
• Tävlingen Idéresan lanseras tillsammans med Eskilstuna-Kuriren/Affärsliv
• Munktell Science Park har 53 företag och 121 personer vid årets utgång

2008

• Create Business Incubator bildas i samverkan med Västerås Science Park
• Munktell Science Parks egen tidning –sp:ace – introduceras
• Munktell Science Parks andra fysiska miljö invigs på Munktellstorget 2, med 30 nya arbetsplaster
• UBDC-projektet fortsätter – inkubator startas och idétävlingar genomförs i Kiev och Lviv
• EU-projektet PRIM (Processer och Relationer i Innovativa Miljöer) startas tillsammans med Mellansveriges övriga Science Parks och inkubatorer
• 70 företag och 159 personer verksamma på Munktell Science Park

2009

• Munktell Science Park startar affärsängelnätverk med cirka 20 lokala privatinvesterare. Nätverket drivs inom Create.
• Ny kommunikationsprofil tas fram för Munktell Science Park med ny grafisk profil, kärnvärden, Green Hero och making space for innovators
• Blir medlemmar i IASP – International Association of Science Parks
• Startar satsning på Open Innovation
• Startar interna mätningar om entreprenörskap, företagsutveckling och attraktionskraft
• Projekt Innovationskraft startas, med egna innovationsdoktorander som utvecklar innovationsstrategier för Eskilstunaföretag
• På Munktell Science Park sitter 81 företag och 171 personer

2010

• Ett regionalt internationaliseringsforum startas för att bland annat hjälpa Eskilstunas företag ut på den internationella marknaden
• Utvecklingsarbete kring att starta ett Projekttorg inleds, med syfte att attrahera projektmedel till regionen från bland annat EU
• En av doktoranderna blir inbjuden som enda svenska föredragshållare på världskonferensen för Science Parks i Sydkorea. Ett 30-tal nya internationella kontakter knyts på konferensen.

2011