Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies.
Ok Mer info
Projekt

Projekt är något som ständigt pågår i företag och organisationer. Stora eller små projekt som alla syftar till utveckling och förbättring.

Munktell Science Park är engagerad i bl a:

Växtzon
Växtzon – ett samarbete för fler storföretag i östra Mellansverige. Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för nio företagsinkubatorer och science parks i Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 33 miljoner kronor av Tillväxtverket.

Making space for GROWTH
Socialfondsprojekt för kompetensutveckling inom affärsutveckling av solo- och mikroföretag i två län, Sörmland och Västmanland. Making Space for Growth (MSPfG) är ett 3-årigt samarbetsprojekt mellan Create Business Incubator Mälardalen, Strängnäs Business Park och Munktell Science Park (projektägare). Totalt 50 företag och 200 individer deltar i kompetensutvecklingsprojektet vilket riktar sig till kunskapsintensiva tillväxtbolag (0-9 anställda) med någon form av innovation i tjänst- produkt- eller affärsmodell.)

Innovationsmotorn
Innovationsmotorn är ett nyskapande och länsövergripande projekt som utgår från individen som bär på idén och hans eller hennes behov för att enkelt och effektivt kunna utveckla idén till en kommersiell produkt på marknaden. Kärnan i projektet är fyra innovationsnoder där fyra kommuner i Sörmland ansvarar för var sin innovationsnod, och samarbetar med varandra.